TIN TỨC

BẢNG HÀNG KĐT THỐNG NHẤT VÂN ĐỒN

STTLiền kềBiệt thự Số ô Diện
 tích m2
Hướng Giá bán  Tổng tiền 
1LK 1          3100Đông nam            23.000       2,300.000
2LK 1       10100Đông nam            23.000       2,300.000
3LK 1       15100Tây bắc            22.500       2,250.000
4LK 1       16100Tây bắc            22.500       2,250.000
5LK 1       18100Tây bắc            22.500       2,250.000
6LK 1       19100Tây bắc            22.500       2,250.000
7l42a          360Tây nam             24.000       1,440.000
8l42a          560Tây nam             24.000       1,440.000
9l42a          660Tây nam             24.000       1,440.000
10LK5          3100             24.000       2,400.000
11           4100             24.000       2,400.000
12lk7          560             28.000       1,680.000
13           660             28.000       1,680.000
14l42a          760Tây nam             24.000       1,440.000
15l42a       6660Tây nam             24.000       1,440.000
16l42a       6760Tây nam             24.000       1,440.000
17l42B       1160Tây nam   
18l42B       1260Tây nam   
19l2        2368             30.000       2,040.000
20l2        2468             30.000       2,040.000
21LK38       8068                       –  
22l5           968             41.500 
23l10          3              26.500 
24l8        22              32.000 
25L10           3              31.000 
26 BT 2      17150             25.000       3,750.000
27 BT 2         6150             25.000       3,750.000
28 BT 5         3                        –  
29 BT15       30150Đông Bắc            32.000       4,800.000
30 bt9      25150             25.000       3,750.000
31 BT2         4196.5Tây bắc            21.000       4,126.500
32  bt16       5                        –  
BẢNG HÀNG KĐT THỐNG NHẤT VÂN ĐỒN
0/5 (0 Reviews)

Related posts

Leave a Comment

0795205558