BẢNG HÀNG

NEWCITY: Cập nhật bảng hàng BĐS Vân Đồn Tháng 05/2021

Dự án Bến cảng du lịch cao cấp Ao Tiên LIỀN KỀ MẶT KÊNH ĐÀO HƯỚNG BiỂN (diện tích 144m2 )3 lô lk giá 43-45LK SHOPHOUSE AO TIÊN VÂN ĐỒN (diện tích 120m2 )Lô 3/3 cũ ( A5 Mới)l3/3 ô 49A giá 49l3/3 ô 52 giá 49l3/3 ô 58 giá liên hệl3/3 ô 59 giá liên hệLô 3/1 cũ ( A7 Mới)A7 ô 3 giá liên hệA7 ô 4 giá liên hệA7 ô 8 giá liên hệA7 ô 9 giá liên hệA7 ô 10 giá liên hệA7 ô 11 giá…

Read More
BẢNG HÀNG

NEWCITY: Cập nhật bảng hàng BĐS Vân Đồn Tuần 4 Tháng 04/2021

 Dự án Bến cảng du lịch cao cấp Ao Tiên LIỀN KỀ MẶT KÊNH ĐÀO HƯỚNG BiỂN (diện tích 144m2 )3 lô lk giá 43-45LK SHOPHOUSE AO TIÊN VÂN ĐỒN (diện tích 120m2 ) 9 lô lk shophouse giá : 45tr/m2 LiỀN KỀ SAU BLOCK MẶT KÊNH (diện tích 144m2 ) A2 ô 41 và 47 BiỆT THỰ 360 (diện tích 360 m2 ) B15 ô số 1 B16 ô 30 (LÔ GÓC) BT 6/1 ô 68 B10 ô 10 lô góc B10 ô 20 Lô góc 2 LÔ ĐẤT…

Read More
BẢNG HÀNG

NEWCITY: Cập nhật bảng hàng Tuần 3 Tháng 04/2021

 Dự án Bến cảng du lịch cao cấp Ao Tiên LIỀN KỀ MẶT KÊNH HƯỚNG BiỂN (diện tích 144m2 )A3 ô 59A4 Ô 38A4 Ô 39A4 Ô 41LK SHOPHOUSE AO TIÊN VÂN ĐỒN (diện tích 120m2 ) -giá 46 còn 2 lô A7 ô số 3A7 ô số 4 A7 ô số 5 A7 ô số 6 A7 ô số 7A7 ô số 8A7 ô số 9A7 ô số 10A7 ô số 11A5 ô 53A5 ô 54LiỀN KỀ SAU BLOCK MẶT KÊNH (diện tích 144m2 )A2 ô 41 và 47BiỆT…

Read More
BẢNG HÀNG

NEWCITY: Cập nhật bảng hàng Tuần 2 Tháng 04/2021

 Dự án Bến cảng du lịch cao cấp Ao Tiên 3/1 ô 4 diện tích 120 m2 giá 47 3 lô LK shophouse , diện tích 120 m2, Mặt đường 58 Ao Tiên: giá 48 lk mặt 58 a7 ô 16 shophouse : giá 46 (ĐÃ BÁN) LK A2 ô 40 Diện tích 144 m2 (View biển) giá liên hệ LK A2 ô 41 Diện tích 144 m2 (View biển) Giá 36 (ĐÃ BÁN) LK A2 ô 47 Diện tích 144 m2 (View biển) giá 38 LK A2 ô 48…

Read More
BẢNG HÀNG

NEWCITY BẢNG HÀNG THÁNG 3

Dự án Bến cảng du lịch cao cấp Ao Tiên 4/3 ô 250 (giá liên hệ) … Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City Đang cập nhật… Dự án KĐT Thống Nhất lk4 : gía 29,5 l7 : giá 27 … TĐC Hạ Long: l7 o 11 giá 2,95 tỉ Đang cập nhật… TĐC Đoàn Kết: NV4 ô 6 (góc) giá liên hệ Đang cập nhật… Dự án khu đô thị Phương Đông lk10 o 86 giá 28 … Dự án KĐT Vương Long Lk15 o 12 giá 23 Lk8…

Read More
BẢNG HÀNG

NEWCITY:  Cập nhật bảng hàng tuần 1 Tháng 04/2021

1 Dự án Bến cảng du lịch cao cấp Ao Tiên 3 lô LK shophouse , diện tích 120 m2, Mặt đường 58 Ao Tiên: giá 48,5 lk mặt 58 a7 ô 16 shophouse : giá 46 (HOT) LK 2/1 ô 327 giá 34 ( ĐÃ BÁN) LK A2 ô 40 Diện tích 144 m2 (View biển) giá liên hệ LK A2 ô 41 Diện tích 144 m2 (View biển) Giá 36 LK A2 ô 47 Diện tích 144 m2 (View biển) giá 38 LK A2 ô 48 Diện tích…

Read More

0795205558