quy hoạch khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040
Quy hoạch Vân Đồn

QUY HOẠCH VÂN ĐỒN ĐẾN 2040

Bản đồ quy hoạch đặc khu kinh tế Vân Đồn – Ngày 17/2/2020 thủ tướng chính phủ đã chính thức phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn Quảng Ninh đến năm 2040. Theo đó xây dựng đặc khu Vân Đồn theo hướng trở thành khu kinh tế biển đa ngành, trung tâm công nghiệp giải trí có casino. Góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực và giúp Vân Đồn trở thành một nơi đáng sống tại Châu Á Thái Bình Dương. BẢN ĐỒ QUY…

Read More

0795205558