coming soon

  • Tên dự án: Khu đô thị Nam Sơn Vân Đồn
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Nam Sơn (Hà Nội)
  • Vị trí: Thôn 11, Thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh
  • Tổng diện tích: 105 ha

0795205558