BẢNG HÀNG DỰ ÁN PHƯƠNG ĐÔNG VÂN ĐỒN

LIỀN KỀ (87,5m2):

LK7- Ô 13 .S= 87,5 m2, ( TRỤC KINH TẾ ĐÊM) HƯỚNG TÂY BẮC .GIÁ LIÊN HỆ

LK8-Ô 64 S= 87,5 m2, HƯỚNG ĐÔNG NAM .GIÁ LIÊN HỆ

LK11-Ô 94 S= 87,5 m2, HƯỚNG ĐÔNG NAM .GIÁ LIÊN HỆ

LK11-Ô 95 S= 87,5 m2, HƯỚNG ĐÔNG NAM .GIÁ LIÊN HỆ

LK11-Ô 96 . S= 87,5 m2, HƯỚNG ĐÔNG NAM .GIÁ LIÊN HỆ

LK11-Ô 97 . S= 87,5 m2, HƯỚNG ĐÔNG NAM .GIÁ LIÊN HỆ

LK21-Ô 19 S= 87,5 m2, ( TRỤC KINH TẾ ĐÊM) HƯỚNG TÂY BẮC .GIÁ 46

LK21-Ô 20 S= 87,5 m2. ( TRỤC KINH TẾ ĐÊM) HƯỚNG TÂY BẮC .GIÁ 46

LK34 -Ô 33 S= 87,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC .GIÁ LIÊN HỆ

LK34 -Ô 44 . S= 87,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC .GIÁ LIÊN HỆ

LK41-Ô 44. S= 87,5 m2, HƯỚNG TÂY BẮC .GIÁ LIÊN HỆLK41-Ô 44. S= 87,5 m2, HƯỚNG TÂY BẮC .GIÁ LIÊN HỆ

LK40-Ô 56. S= 87,5 m2, HƯỚNG ĐÔNG NAM .GIÁ :31

LK40-Ô 64. S= 87,5 m2, HƯỚNG ĐÔNG NAM .GIÁ :35

LK41-Ô 44. S= 87,5 m2, HƯỚNG TÂY BẮC .GIÁ LIÊN HỆ

LK41-Ô 45. S= 87,5 m2, HƯỚNG TÂY BẮC .GIÁ LIÊN HỆ

LK41-Ô 52 . S= 87,5 m2, HƯỚNG ĐÔNG NAM .GIÁ 34TR/m2

LK41-Ô 53 . S= 87,5 m2, HƯỚNG ĐÔNG NAM.GIÁ 34TR/m2

LK43-Ô 34 . S= 87,5 m2, HƯỚNG TÂY NAM.GIÁ 32 TR/m23

BIỆT THỰ (300m2-500m2)

BT 14 -Ô 6. S= 300 m2, HƯỚNG TÂY BẮC .GIÁ 25

BT 14 -Ô 11. S= 300 m2, GÓC HƯỚNG ĐÔNG NAM .GIÁ LIÊN HỆ

BT 14 -Ô 12. S= 300 m2, HƯỚNG ĐÔNG NAM .GIÁ GIÁ 25

BT 14 -Ô 13. S= 300 m2, HƯỚNG ĐÔNG NAM .GIÁ GIÁ 25

Chi tiết xin liên hệ thêm: 0795205558 Harry Nguyen

0795205558