BẢNG HÀNG DỰ ÁN VƯƠNG LONG

LIỀN KỀ:

LK4 – 2 .S= 68,9 m2.HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ 32 TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK4- Ô 15 .S= 68,9 m2.HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ 31 TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK4- Ô 16 .S= 68,9 m2.HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ 31 TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK7 – Ô 5 .S = 69,47 m2.HƯỚNG TÂY NAM . GIÁ 32 (SỔ HỒNG)

LK7 – Ô 34 .S = 69,47 m2.HƯỚNG TÂY NAM . GIÁ 33,5 (SỔ HỒNG)

LK7 – Ô 35 .S = 69,47 m2.HƯỚNG TÂY NAM . GIÁ 33,5 (SỔ HỒNG)

LK7 – Ô 14 .S = 69,47 m2.HƯỚNG TÂY NAM . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK8 – Ô 10 .S = 60 m2.HƯỚNG ĐÔNG NAM . GIÁ 35 TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK8 – Ô 20 .S = 60 m2.HƯỚNG ĐÔNG NAM . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK8 – Ô 24 .S = 60 m2.HƯỚNG ĐÔNG NAM . GIÁ 32,5 TR/m2(SỔ HỒNG)

LK8 – Ô 25 .S = 60 m2.HƯỚNG ĐÔNG NAM . GIÁ 32,5 TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK12 – Ô 7 .S = 76,41 m2.HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ 30 TR/m2(SỔ HỒNG)

LK12 – Ô 9 .S = 76,41 m2.HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ 31TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK12 – Ô 10 .S = 76,41 m2.HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK12 – Ô 24 .S = 76,41 m2.HƯỚNG TÂY NAM . GIÁ 28TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK12 – Ô 26 .S = 111,11 m2.HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ 29,5 TR/m2(SỔ HỒNG)

LK15 – Ô 8 .S = 68,1 m2.HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ 30 TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK15A – Ô 2 .S = 68,1 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC( NHÌN CÔNG VIÊN VƯỜN HOA) . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK15A – Ô 3 .S = 68,1 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC( NHÌN CÔNG VIÊN VƯỜN HOA) . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK15A – Ô 4 .S = 68,1 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC( NHÌN CÔNG VIÊN VƯỜN HOA) . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK15A – Ô 5 .S = 68,1 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC( NHÌN CÔNG VIÊN VƯỜN HOA) . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK15A – Ô 6 .S = 68,1 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC( NHÌN CÔNG VIÊN VƯỜN HOA) . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK15A – Ô 2 .S = 68,1 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC( NHÌN CÔNG VIÊN VƯỜN HOA) . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

BIÊT THỰ:

BT3 – Ô 8 . S = 240 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ 24,5 (SỔ HỒNG)

BT3 – Ô 9 . S = 240 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ 24,5 (SỔ HỒNG)

BT7 – Ô 1 . S = 240 m2. HƯỚNG ĐÔNG NAM & ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

BT8 – Ô 1 . S = 240 m2. HƯỚNG ĐÔNG NAM & ĐÔNG BẮC. GIÁ : 28 TR/m2 (SỔ HỒNG)

NHÀ VƯỜN:

NV 1 – Ô 1 . S = 220 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC & TÂY NAM . GIÁ : 26 TR/m2 (SỔ HỒNG)

NV 1 – Ô 2 . S = 220 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 1 – Ô 3 . S = 220 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 1 – Ô 4 . S = 220 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 1 – Ô 5 . S = 220 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 1 – Ô 10 . S = 220 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 1 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 5 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 6 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 7 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 8 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 9 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 10 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 11 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 12 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 13 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 14 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 15 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 2 . S = 172,5 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 3 . S = 172,5 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 4 . S = 172,5 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ LIÊN HỆ(SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 5 . S = 172,5 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 3 . S = 172,5 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 9 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG NAM . GIÁ : 32,5 TR/m2 (SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 10 . S = 172,5 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

Vandonland.vn – Nơi chọn mặt gửi vàng của các nhà đầu tư .

Bảng hàng liên tục cập nhật quý khách cần tư vấn đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận xin liên hệ tư vấn miễn phí 24/7  : 0795205558 Harry Nguyen (Uy tín-Chuyên nghiệp-Tận tâm)

Nhận ký gửi nhà đất

Khảo sát nhu cầu khách hàng

Leave a Comment

0795205558