Đất Rừng, đảo bán

Rừng thôn Tân Lập- Quan Lạn Vân Đồn

Rừng 10,5 ha Tân Lập- Quan Lạn Vân Đồn

Rừng sản xuất 10,5 ha

thôn Tân Lập- Quan Lạn Vân Đồn

Quy hoạch nghỉ dưỡng

Giá liên hệ: 0795205558

Rừng thôn Tân Lập- Quan Lạn Vân Đồn
Rừng thôn Tân Lập- Quan Lạn Vân Đồn
0/5 (0 Reviews)