ĐẤT THỔ CƯ

𝐁𝐚́𝐧 𝟒𝟎𝟎𝐦𝟐 đ𝐚̂́𝐭 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛ 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̃𝐢 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐌𝐲̃

💥𝑉𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑.𝑣𝑛 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑦́ 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑙𝑜̂ đ𝑎̂́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑢 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑉𝑎̂𝑛 Đ𝑜̂̀𝑛.

𝐁𝐚́𝐧 𝟒𝟎𝟎𝐦𝟐 đ𝐚̂́𝐭 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛,𝐭𝐡𝐨̂𝐧 𝟐 𝐱𝐚̃ 𝐇𝐚̣ 𝐋𝐨𝐧𝐠, 𝐕𝐚̂𝐧 Đ𝐨̂̀𝐧, 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̃𝐢 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐌𝐲̃.

Gần bãi tắm Việt Mỹ (Sonasea CEO Vân Đồn), cách bờ biển 5 phút đi bộ . Sát bãi đỗ xe Ceo, liền kề trường học quốc tế của Ceo group.

Phù hợp cho việc xây khách sạn, kinh doanh dịch vụ sau này.

Giá bán: 28 triệu/m2.

☎𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟵.𝟱𝟮𝟬.𝟱𝟱𝟱𝟴 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻

𝐁𝐚́𝐧 𝟒𝟎𝟎𝐦𝟐 đ𝐚̂́𝐭 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛ 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̃𝐢 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐌𝐲̃
𝐁𝐚́𝐧 𝟒𝟎𝟎𝐦𝟐 đ𝐚̂́𝐭 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛ 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̃𝐢 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐌𝐲̃
0/5 (0 Reviews)

Harry Nguyen

Leave a Comment

0795205558