Phân tích thị trường

Mua thêm xuất tái định cư có được giảm tiền sử dụng đất

Mua thêm xuất tái định cư có được giảm tiền sử dụng đất

03/04/2020 Đất đai Bình luận 262 Lượt xem

NỘI DUNG VỤ VIỆC:

Hộ gia đình ông La Văn Hoan trú tại Tổ 2 Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai là người sử dụng đất hợp pháp tại thửa đất số 342; tờ bản đồ số P4-13được UBND huyện Văn Bàn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 31/7/2008.

Ngày 6/12/2019, UBND huyện Văn Bàn ban hành Thông báo số: 555/TB-UBND về việc Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông La Văn Hoan, diện tích dự kiến thu hồi 475,1m2.

Hộ ông La Văn Hoan có 7 nhân khẩu hiện đang sinh sống trên thửa đất có phần diện tích bị thu hồi. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông La Văn Hoan bằng một thửa đất tái định cư có diện tích 91,5m2. Do hai người con của ông đã lập gia đình và có xây dựng ngôi nhà trên đất trước khi bị thu hồi. Nay, gia đình ông muốn được mua thêm 2 xuất tái định cư và được giảm 50% tiền sử dụng đất.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT:

Tiến sỹ, Luật sư Lê Ngọc Khánh – Công ty Luật TNHH TGS

Tại Mục 2, chương 6 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp được nhà nước bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Căn cứ theo Điều 79 và Điều 80 Luật Đất đai thì nhà nước bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi địa phương còn quỹ đất để phục vụ việc bồi thường về đất. Trong trường hợp này, hộ ông La Văn Hoan đã được nhà nước bồi thường bằng một thửa đất tái định cư. Tuy nhiên gia đình ông muốn mua thêm 2 thửa đất trong khu tái định cư và giảm 50% tiền sử dụng đất.

Điều 110 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như sau:

“1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;
  2. b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;
  3. c) Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số;
  4. d) Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập;

đ) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không;

  1. e) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp;
  2. g) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Hướng dẫn việc giảm 50% tiền sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 45/2014 như sau:

“1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.”

và khoản 1 Điều 14 Thông tư số 76/2014 của Bộ Tài Chính quy định.

“Điều 14. Giảm tiền sử dụng đất

Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.”

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì hộ gia đình ông La Văn Hoan không được giảm 50% tiền sử dụng đất khi nhận chuyển nhượng 2 thửa đất tại khu tái định cư với lý do là người dân tộc thiểu số. Bởi vì, nhà nước chỉ giảm cho đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống tại nơi kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và công nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Do vậy, gia đình ông La Văn Hoan phải nộp tiền sử dụng khi nhận chuyển nhượng 2 thửa đất tái định cư theo bảng giá đất của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

0/5 (0 Reviews)

Harry Nguyen

Leave a Comment

0795205558