TIN TỨC

Huyện Vân Đồn đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội, do đó thời gian qua, huyện Vân Đồn đã luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thi công; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm của tỉnh, huyện bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2022 huyện Vân Đồn thực hiện triển khai thi công 34 dự án, trong đó có 19 dự án khởi công mới; 13 dự án năm 2021 chuyển sang năm 2022 và 02 dự án chuyển chủ đầu tư từ Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn sang. Tính đến ngày 5/5/2022, huyện đã thực hiện giải ngân vốn là 76,976/575,182 tỷ đồng, đạt 13,4% so với kế hoạch đặt ra. Cụ thể nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp các dự án là 5,105/300,5 tỷ đồng, đạt 1,7% KH; Vốn ngân sách huyện (bao gồm tiền sử dụng đất) là 55/214,650 tỷ đồng đạt 25,6%. Nguồn tỉnh hỗ trợ theo tiêu chí chấm điểm là 13,929/44,910 tỷ đồng, đạt 31,0% KH; Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2020 chuyển sang năm 2022 là 2,942,15,121 tỷ đồng, đạt 19,5%

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công và nguồn vốn giải ngân theo đúng kế hoạch, thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban của huyện tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác thu ngân sách hoàn thành dự toán đối với các khoản thu để phân bổ cho đầu tư là tiền sử dụng đất. Tập trung vào giao đất tái định cư cho các hộ dân và thu tiền sử dụng đất đối với các dự án ngoài ngân sách được giao đất và cho thuê đất.
Đối với các Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo phụ trách từng địa bàn, từng nhóm dự án để đôn đốc, thúc đẩy triển khai dự án. Hàng ngày, hàng tuần trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện và báo cáo thường xuyên những khó khăn vướng mắc với UBND huyện và các ngành để kịp thời giải quyết.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án công trình. Đây là khâu mấu chốt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung kiểm đếm, lên phương án giải phóng mặt bằng phối hợp tốt với các ngành của tỉnh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá đất cụ thể bồi thường các dự án và tái định cư; Phối hợp với các phòng ban, UBND các xã, thị trấn trong việc xác định nguồn gốc đất đai, có kế hoạch cụ thể GPMB từng dự án.
Các nhà thầu tập trung máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng, có cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đối với các dự án. Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về tiến độnhư đã ký kết trong hợp đồng và giải ngân kế hoạch vốn được phân bố trong năm 2022. Thường xuyên phản ảnh những khó khăn, vướng mắc với các Chủ đầu tư để kịp thời giải quyết. Nếu các nhà thầu vi phạp chây ì không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết, Uỷ ban nhân dân huyện xem xét đến việc không cho phép tham gia đấu thầu các dự án công trình tiếp theo trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, đôn đốc các nhà thầu thi công dứt điểm các dự án chuyển tiếp theo tiến độ hợp đồng để bàn giao đưa vào sử dụng. Ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành xem xét thu hồi các khoản đã tạm ứng, nhất là các công trình có số dư tạm ứng cao, tạm ứng từ các năm trước chuyển sang chưa thu hồi. Yêu nhiệm thu và tổng hợp quyết toán đúng thời gian quy định. Kiên quyết dừng thanh toán vốn đầu tư đối với những nhà thầu chậm nộp quyết toán theo cam kết. Yêu cầu các chủ đầu tư tổng hợp trình, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành để thanh quyết toán dứt điểm các dự án hoàn thành trong năm.

Các phòng Hạ tầng – Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch tập trung hoàn thiện thẩm định các bước đầu tư của các dự án trong Kế hoạch đầu tư năm 2022 như dự án khởi công mới, dự án điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án để triển khai các dự án trong năm 2022. Tham mưu UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh điểu hòa nguồn vốn đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn trong Kế hoạch 2022. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác giám sát cộng đồng, cung cấp kịp thời những tài liệu liên quan, cần thiết cho các Ban giám sát cộng đồng làm cơ sở giám sát chất lượng công trình để các dự án đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao nhất. Đối với các dự án do các Ban dự án của tỉnh làm chủ đầu tư, các dự án ngoài ngân sách. UBND huyện cam kết phối kết hợp với các Chủ đầu tư thực hiện tốt công tác GPMB, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các dự án triển khai đúng tiến độ và giải ngân nguồn vốn như kế hoạch đã cam kết với tỉnh.

👉Thanh Nga/TTTTVH

0/5 (0 Reviews)

Harry Nguyen

Leave a Comment

0795205558