TIN TỨC

Chi tiết 12 đơn vị của huyện Vân Đồn trong quy hoạch trở thành thành phố


Phạm vi dự án Thành phố Vân Đồn bao gồm toàn bộ khu vực ranh giới huyện Vân Đồn, diện tích tự nhiên toàn huyện khoảng 2.171,33km2, diện tích đất tự nhiên là 581,83km2.
UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa có văn bản phê duyệt Đề cương Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến ​​thành lập thành phố Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đáp ứng tiêu chí đô thị loại III.

Theo đó, phạm vi dự án đề xuất bao gồm toàn bộ diện tích ranh giới huyện Vân Đồn, diện tích tự nhiên toàn huyện khoảng 2.171,33km2, diện tích đất tự nhiên là 581,83km2.
Thành phố Vân Đồn gồm 12 đơn vị hành chính: 1 thị trấn Cái Rồng và 11 xã (Đồng Xá, Hạ Long, Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu, Tài Xuyên, Bình Dân, Văn Yên, Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng). Dân số của huyện là 49.046 người.

Khu đô thị dự kiến ​​(được công nhận là đô thị loại IV theo Quyết định số 973/QĐ-BXD ngày 21/8/2015 của Bộ Xây dựng) bao gồm thị trấn Cái Rồng và các xã Đông Xa, Hạ Long với diện tích 51,33km2. ; Dân số thường trú 32.278 người.

Vùng ngoại thành gồm 9 xã (Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu, Tài Xuyên, Văn Yên, Ngọc Vừng, Bản Sen, Thắng Lợi và Bình Dân) với diện tích 532,6km2; Dân số thường trú 16.768 người.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, huyện Vân Đồn sẽ trở thành thành phố trước năm 2030. Tuy nhiên, huyện Vân Đồn phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Quảng Ninh trong giai đoạn 2026-2027; Chậm nhất là năm 2028 nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Vân Đồn

Bài viết mới
0/5 (0 Reviews)

Harry Nguyen

Leave a Comment

0795205558